Ungdommens kritikerpris 2023

Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris. Alle klasser i videregående skole kan søke.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad til les@foreningenles.no hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Storjuryen overhører videohilsen fra vinner av Ungdommens kritikerpris 2022, Carl Frode Tiller. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

 

Juryklassene 2023 skal begynne å lese i februar

Vil din klasse være med?

 

 

«Det har vært en berikelse og en opplevelse jeg ikke ville vært foruten og veldig gøy å delta på. Det er det meste spennende læreråret jeg har hatt.»
– Lærer for juryklasse

Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2023. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er også et mål for oss, og hvis to klasser ved samme skole ønsker å samarbeide, kan de søke som én juryklasse.

De sju utvalgte klassene skal lese de fire beste norske bøkene utgitt for voksne fra 2022. Bøkene er de samme fire som også nomineres til Norsk kritikerlags egen litteraturpris. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i 31. mars 2023. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.  

«Denne grundigheten fører til kvalitet. Når noen gjør et så grundig arbeid, er det verdt å lytte.», sier litteraturkritiker Gro Jørstad Nilsen når hun blir spurt om ungdomsjuryen til Ungdommens kritikerpris har noe å komme med.
Les intervjuet her.

 

Kunnskapsminister Guri Melby holdt tale på Ungdommens kritikerpris 2021.
 
 

 

Vi tilbyr

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Seminar for juryklasselærerne (i januar i Oslo)

– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

 

Storjuryen: To representanter fra hver av de sju juryklassene i Ungdommens kritikerpris var onsdag 9. mars 2022 samlet på Sentralen i Oslo for å diskutere seg fram til en vinnerbok. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

 

Les juryens begrunnelse for 2022 her.

Hør NRKs reportasje fra storjurymøte i 2018 her.

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe pengestøtte.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2022/23.
– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.
– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.
– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

Tidsplan og viktige datoer finner du her.

Tips til søknaden

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.

 

Søknaden sendes til les@foreningenles.no. I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Spørsmål? Ta kontakt med Vibeke Røgler i Foreningen !les: vibeke@foreningenles.no – 977 31 830

Konsentrerte elever på storjurymøtet. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening.