LærersiderUngdommens kritikerpris er en skjønnlitterær litteraturpris, delt ut av elever i videregående opplæring. Klasser på alle trinn og alle studieretninger kan søke om å få plass i juryen. Søknadsfrist er hvert år i oktober.

Vinner Agnes Ravatn og juryklasse fra Meløy vgs

Vinner Agnes Ravatn og juryklasse fra Meløy vgs

Kjære lærere!

Siden første kåring i 2006 har Ungdommens kritikerpris etablert seg som en spennende og annerledes litteraturpris i Norge. Ungdomsjuryen er uforutsigbar og har satt ungdom, lesing og litterær smak i et annet lys enn det vi vanligvis blir presentert for. Elever fra snekkerlinje, mekkelinje, mediefag, hest- og hovslager, frisør, helse- og sosialfag og studieforberedende har vært representert i juryen. Og fra alle kanter av landet; Karasjok i nord til Kristiansand i sør. Og det har vært skoleleie ungdom, flinkisene, de som aldri har lest en bok, dyslektikere og bokslukere. Det er alle disse som har fortalt en annen historie om lesing og engasjement blant unge i Norge i dag. Ledende litteraturkritikere trekker i dag fram prisen som en av de mest interessante prisene i Norge.

På disse sidene finner dere som er lærere for juryklassene praktisk informasjon og tips til hvordan dere kan gjennomføre arbeidet i klasserommet. Bøkene, undervisningstipsene og tankene bak arbeidet håper vi også kan inspirere andre norsklærere.

Hvert år inviterer vi alle landets videregående skoler til å søke om å bli juryklasse. Vi håper å høre fra deg!

God lesning!
Foreningen !les