Generelt til oppleggene

Oppgavene i disse undervisningsoppleggene legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Oppgavene skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

I undervisningsoppleggene vil dere finne diskusjonsoppgaver og oppgaver i litterær vurdering og enkelte skriveoppgaver. Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp oppgavene i tre faser – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og at de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme, og det er mulig å kombinere de konkrete forslagene i undervisningsopplegget.

Til alle bøkene kan dere også gjennomføre boksamtaler, skrive anmeldelser og snakke om litterær kvalitet.

 

Du finner mer om boksamtaler her.
Du kan også laste ned et ark med generelle spørsmål: Boksamtale

 

Du finner en mal for anmeldelser her.

 

Klassesamtale om litterær kvalitet

1. «Hvilke bøker liker dere?»
Individuelt arbeid.
Be elevene tenke over hvilke bøker de liker, og hvorfor de liker akkurat disse bøkene.

Oppgaven kan konkretiseres på følgende måte:

Be elevene lage hver sin liste over bøker de liker. Det kan være nye eller gamle opplevelser, romaner, fortellinger, tegneserier osv. Har de en favoritt? Om det er mange ikke-lesere i klassen, kan dere også snakke om film, tv-serier og dataspill. Dette er også fortellinger og kan i så måte sammenlignes med romaner.

Be dem velge ut den eller de bøkene som de liker aller best og begrunne eller forklare – ev. skriftlig, hvorfor det er nettopp disse 3 bøkene, for eksempel, som ga dem de beste leseopplevelsene: Hva er det som gjør at de har likt disse bøkene? Hvor viktig er handlingen? Er bøkene spennende? Morsomme? Gripende? Overraskende? Troverdige? Er det på grunn av personer man blir glad i, beundrer fordi de er annerledes, kule osv.? Er bøkene godt skrevet? Har de en god slutt? Annet? Er det noen som er skrevet av samme forfatter? Noen som er i samme sjanger?

Det går også an å be elevene skrive ned et par bøker som de har mislikt: Hvordan er disse bøkene? Hva er det som gjør at de ikke har likt dem?

Det kan også være en god idé å be elevene tenke tilbake på bøker de har likt tidligere: Hvordan var disse bøker og hvorfor likte de dem? Har smaken deres endret seg?

 

2. «Hva er klassens litterære kriterier?»
Klassesamtale

Be elevene dele favorittene sine med klassen. Skriv evt. titlene på tavla. Er det bøker som blir nevnt mange ganger, er det noen som bare få har klart å oppdage?

Snakk deretter om hva elevene synes kjennetegner gode bøker de har lest. De kan med fordel bruke begrunnelsene som de har notert i oppgaven over. Hva er det viktigste for at man skal lese og like en bok? Hvilken rolle spiller forfatteren, sjangeren, emnet/temaet, personene, handlingen, måten den er skrevet på?

På bakgrunn av samtalen forsøker klassen å bli enige om 5-10 punkter som kjennetegner en god bok. Er det andre kriterier enn da de var yngre? Hvordan tenker de seg at kriteriene er annerledes for voksne? Lærer og elever noterer 5-10 punkter til senere bruk.

Når dere har lest en av vinnerbøkene fra Ungdommens kritikerpris kan dere ta fram kriteriene å se om denne boka lever opp til deres kvalitetskrav.

 

Flere ressurser:

Hennig, Åsmund: Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. Gyldendal 2011

Kverndokken, Kåre: 101 måter å lese leseleksa på. Fagbokforlaget 2012

Kverndokken, Kåre (red): 101 måter å fremme muntlige ferdigheter på. Fagbokforlaget 2016

Lillevangstu, Marianne, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Fagbokforlaget 2007

Skardhamar, Anne-Kari: Litteraturundervisning, Universitetsforlaget 2011

Nielsen, Ingrid: «Hvordan gjennomføre litterære samtaler»