Opplegg til «Gjentakelsen» av Vigdis Hjorth

 

Vinnerboka er den som appellerer mest til oss ungdom, fordi det var den vi kunne kjenne oss mest igjen i. Den beskrev hvordan det er å gjøre ting for første gang, som å bli forelska og dra på din første fest. Vi følte at vi lærte av boka og satt igjen med nye perspektiver. Boka er en døråpner for samtaler om tabubelagte tema som det er viktig at vi snakker om. Den viser at det er flere som har opplevd vanskelige ting og at du ikke er alene.

Fra juryens begrunnelse

 

Gjentakelsen av Vigdis Hjorth vant Ungdommens kritikerpris i 2024. I den reviderte læreplanen i norsk (LK20) står det at «[e]levene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge.

 

Mål med opplegget:

Å vekke elevenes interesse for skjønnlitteratur:

✓ gjennom at elevene utforsker teksten

✓ gjennom at elevene setter ord på sin personlige leseopplevelse

✓ gjennom at elevene diskuterer temaer som tas opp i teksten og får innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser

✓ gjennom at elevene reflekterer kritisk over tekstenes påvirkningskraft og troverdighet, og opptrer etisk og reflektert i kommunikasjon med andre

✓ gjennom at elevene bruker skjønnlitterære tekster som inspirasjon og modell for egne tekster

 

Før lesing:

Forslag til klassesamtaler:

– Hva forteller forsida dere om romanen? Hva tror dere den handler om?
– Gjentakelsen er en roman for voksne, men hovedpersonen er seksten år i store deler av boka. Kan dere se på omslaget at dette ikke er en ungdomsroman?
– Hva skiller egentlig en ungdomsroman fra en roman for voksne?
– Tittelen på romanen er «Gjentakelsen». Hva slags gjentakelse kan det være snakk om?
– Hvilke følelser kan gjentakelser skape? Hva kan være bra med gjentakelser? Når er gjentakelser vonde?
– Jeg-fortelleren i romanen var seksten år i 1975 og hun tenker tilbake på hvordan det var. Tror dere det er stor forskjell på å være ungdom da og nå? Hvilke likheter og forskjeller kan dere tenke dere?
– Hvilke ting tror dere at dere vil huske best fra deres egen tid på videregående?
– Er hukommelsen til å stole på? Har dere opplevd at ulike personer husker samme hendelse helt forskjellig?
– Hva skjer når dere skal fortelle noe som har hendt dere? Klarer dere å fortelle det nøyaktig slik det var? Blir det mer eller mindre sant når dere forteller?

 

Underveis:

Individuelt:
Be elevene være oppmerksomme på at hendelser, ord og formuleringer som gjentar seg i teksten. Be dem skrive ned de gjentakelsene de legger merke til.

Klassesamtale/grupper:
En annan idé er å stoppe opp underveis for å snakke om hva som skjer og hva elevene tror vil skje videre. Slike stopp kan bidra til at elevene blir mer engasjerte og mer oppmerksomme på selve lesinga som prosess, og vil samtidig kunne hjelpe elevene med å reflektere over hva de leser. Hvis dere bruker fire norskøkter (med hjemmelekse) på å lese boka, vil tre naturlige stoppesteder være:

Side 15: Disse første sidene kan dere godt lese høyt i første økt, og snakke om hva slags forventninger de har skapt. Sidene er fulle av frampek. Hvilke frampek finner dere? Hva tror dere de peker mot?

Side 60: Mulige samtalestartere her:
– Hvordan vil dere beskrive hovedpersonen?
– Hvordan vil dere beskrive familien hennes?
– Hva slags miljø er hun en del av? Får dere et inntrykk av hvor hun bor og hva slags venner hun har?
– Gutten som jeg-fortelleren har kysset heter Finn Lykke. Hva kan være grunnen til at forfatteren har valgt dette navnet?
– Hovedpersonen akkurat fått sitt første kyss og drukket øl for første gang. Hvilke andre ting er det man gjør for først gang i tenårene, og hvilke av dem tror dere at dere vil huske og gjenfortelle?

Side 119: Mulige samtalestartere her:
– Hvordan ville dere gjenfortelle historien om den mislykkete sexen til hovedpersonen? Er det en komisk historie? Er den bare vond? Begge deler?
– Hva tenker dere om at foreldrene leste dagboken hennes?
– Hun skriver at hendelsen «satte meg på sporet av mitt egentlige traume» – hvilket traume tror dere dette her? Har teksten gitt dere svaret allerede?
– Det siste dere leste var «det vi dikter opp kan ha større betydning enn det som er sant, og være sannere». Hvordan forstår dere den påstanden?

Etter lesing:

I makkerpar/læringspar:

– Likte dere romanen? Hva var bra og hva var uinteressant? Snakk om alt dere kommer på – smått og stort.
– Snakk om gjentakelsene dere har notert dere mens dere leste. Hvorfor tror dere at forfatteren velger å gjenta akkurat disse hendelsene, ordene og formuleringene?
– I 2024 vant Gjentakelsen Ungdommens kritikerpris. I begrunnelsen skrev juryen: «Vinnerboka er den som appellerer mest til oss ungdom, fordi det var den vi kunne kjenne oss mest igjen i.» Er det noe i boka som er gjenkjennelig for dere? Hva da?
– Jeg-fortelleren skriver at moren «diktet meg opp» og at «frykt og diktning henger sammen». Hva dikter dere opp når dere er redde?
– Hva er det moren er redd for? Og hvorfor blir det bare verre når hun dikter?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde en slik mor? Hvordan bør en mor være? Hvorfor er foreldre og måten de behandler dere på viktig?
– Hva tenker dere om faren til jeg-fortelleren? Det er han som er overgriperen – hva kan være grunnen til at jeg-fortelleren likevel har mer sympati med ham enn med moren sin?
– Vi får vite hvordan jeg-fortelleren endrer hva hun tenker om foreldrene sine. Hun hadde et annet syn på dem da hun var seksten enn det hun har førtiåtte år etterpå. Hvordan tror dere at dere kan endre syn på foreldrene deres?
– Er jenta på konserten i begynnelsen av romanen, og jenta, som kommer inn i hytta i slutten av romanen, den samme? Hva kan tyde på det? Hva tyder på det motsatte? Hva kan det bety?

Klassesamtale/grupper:

– Les de første sidene høyt en gang til. Gir frampekene mening på en ny måte? Hvordan?
– Nå som dere har lest hele romanen, er det tydeligere for dere hvorfor dette er en bok for voksne og ikke for ungdom? Eller er skillet kunstig? Kunne romanen vært utgitt som ungdomsbok?
– Etter å ha lest boka og diskutert den i par, har dere noen nye teorier om hvorfor den heter «Gjentakelsen»? Hjorth skriver i starten av boka «Gjentakelsen er tilværelsens alvor». Hva tror dere hun mener med det?
– Romanen gjenforteller noe som hendte jeg-fortelleren for førtiåtte år siden. Hvor mye tror dere er diktning og hvor mye husker hun faktisk? Er det viktig å vite hva som er hva? Hvilken forskjell gjør det? Hvilken forskjell ville det gjort om foreldrene til jeg-fortelleren hadde vist hva som var sant og hva som var diktet i dagboka hennes?
Gjentakelsen handler om en gammel dame som husker ungdommen sin, men i store deler av boka har hovedpersonen glemt noe viktig. Eller var det kanskje viktig å glemme? Hva tenker dere?
– Hva tror dere at omfavnelsen på slutten av boka skal fortelle oss?

Videre:

– Les begrunnelsene for at Gjentakelsen vant både Kritikerprisen og Ungdommens kritikerpris i 2024. Hva er forskjellen på de to begrunnelse? Hva er de voksne og ungdommene enige om? Er deres klasse enige eller uenige i det de skriver?

– Les dere opp på Vigdis Hjorth sitt forfatterskap de siste årene, fra utgivelsen av Arv og miljø i 2017. Gjentakelsen er på mange måter en gjentakelse av tematikk hun har skrevet om før. Tror dere at romanen er selvbiografisk? Blir boka en annen om det den beskriver har skjedd i virkeligheten?

– Les artikkelen Mistet og funnet – minner om seksuelle overgrep i barndommen. Er jeg-fortelleren i Gjentakelsen mer eller mindre troverdig i lys av det artikkelen forteller?

– Skriveoppgave: Gjentakelsen forteller om en avgjørende hendelse i jeg-fortellerens liv. Har du en slik avgjørende hendelse i ditt liv? Skriv sant, dikt opp eller begge deler, men få fram hvorfor hendelsen er uforglemmelig.

– Skriveoppgave: Skriv en av scenene i romanen fra perspektivet til en av de andre karakterene. Blir det en annen historie?

Se også disse generelle oppgavene.

Ekstra ressurser:

Podkast med forfatterintervju: https://open.spotify.com/episode/5yaA0DxFRptNLkYDMINWpM?si=tm5PmoX3Q6GIt1_PnvzC8Q

Boktips hos Cappelen Damm: https://youtu.be/Y3apYMrRu9A