Opplegg til «Kvit, norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn

 

Det er skrevet enkelt, kort og nakent, men rommer likevel så mye følelser og sårbarhet. Dette er en bok og historie som passer for alle, uansett hvor mye eller lite du har lest eller opplevd i livet.

Fra juryens begrunnelse

 

 

 

«Kvit, norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn vant Ungdommens kritikerpris i 2023. I den reviderte læreplanen i norsk (LK20) står det at «[e]levene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge.

Mål med opplegget:

Å vekke elevenes interesse for skjønnlitteratur:

✓ gjennom at elevene utforsker tekstene

✓ gjennom at elevene setter ord på sin personlige leseopplevelse

✓ gjennom at elevene diskuterer temaer som tas opp i teksten og får innsikt i andre

menneskers tanker og livsbetingelser

✓ gjennom at elevene reflekterer kritisk over tekstenes påvirkningskraft og troverdighet, og

opptrer etisk og reflektert i kommunikasjon med andre

✓ gjennom at elevene bruker skjønnlitterære tekster som inspirasjon og modell for egne

tekster

 

Før lesing:

Forslag til klassesamtaler:

– Hva er et flerkulturelt samfunn? Kom med eksempler på hva som skaper et mangfoldig

samfunn.

– Hva er kvalifikasjonene for å kalles en nordmann? Når er man norsk nok?

– Hva er identitet? Hva tenker du om din egen identitet? Er det mulig å være seg selv fullt ut?

Er det mulig å forstå et annet menneske fullt ut?

– Hvordan er disse stikkordene forbundet med identitet: nasjonalitet, oppvekst, hvor du bor.

– Hva legger dere i begrepet «hverdagsrasisme»?

– Hva kjennetegner sjangeren lyrikk? Hvilke begreper bruker vi for å tolke lyrikk som er

annerledes fra roman- og novelletolkning?

 

Underveis:

– Velg ett av diktene og les med blyant i hånda.

Se på formen på diktet: strofer, verselinjer, rim og rytme. Se på motiv i diktet, hva er det

konkrete og ytre som skjer? Hva er tema i diktet, hva handler det egentlig om? Hvilke

språklige virkemidler finner dere (sammenlikninger, metaforer, symboler, kontraster,

gjentakelser, bokstavrim og allusjon)?

Marker verselinjer du synes er fine og som får deg til å tenke.

 

Etter lesing:

I makkerpar/læringspar som har valgt samme dikt:

– Hva er motivet i diktet?

– Fortell om diktets form.

– Hvilke virkemidler fant dere som er mest framtredende i diktet?

– Hva mener dere er tema og budskap?

– Hva synes dere om diktet?

 

Klassesamtale/grupper:

– Forfatteren tar opp hverdagsrasisme og uvitenhet, men også høyreekstreme terroraksjoner

som har vært utført i Norge i nyere tid. Hvordan kan litteratur som tar opp slik «vond»

tematikk gjøre oss til bedre medborgere og skape bedre forutsetninger for et demokrati?

 

Videre:

– Les diktsamlingen høyt i klassen.

La deg inspirere til å skrive et dikt om utfordringer som man kan møte på ved egen

identitet. Har du selv opplevd hverdagsrasisme, så skriv gjerne om det. Har du opplevd

andre fordommer på grunn av andre identitetsmarkører, så skriv om det. Har du ikke

opplevd noe negativt, så kan du bruke fantasien. Husk sjangertrekk ved lyrikk.

Hør vinnerintervju som to elever fra Oslo katedralskole gjorde med Brynjulf Jung Tjønn her
– Hva sier profesjonelle kritikere og de unge kritikerne i Ungdommens kritikerpris om vinnerboka? Les kronikk her

 

Se også disse generelle oppgavene.