Om prisen

Ungdommens kritikerpris er en pris for skjønnlitterær samtidslitteratur for voksne, delt ut av elever i videregående opplæring.

Noe bildetekst

Eivind Hofstad Evjemo mottar prisen

«Det var veldig spennende å være med på et så stort prosjekt. Jeg fikk lese mange aktuelle og bra bøker, samt være med på å påvirke en viktig pris. Dette er en opplevelse jeg kommer til å huske hele mitt liv!”

Elev fra 2011/12-juryen.

Ungdommens kritikerpris kom i stand etter et initiativ fra Foreningen !les i 2005. Bak samarbeidet står også Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag og Den norske Forleggerforening. Prisen er inspirert av Goncourt des Lycéens, ungdomsvarianten til den store franske litteraturprisen, Prix Goncourt. På kort tid har Ungdommens kritikerpris etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser.

Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms lesninger av samtidslitteratur for voksne. Prisen er en formidler av norsk samtidslitteratur i skolen og har også vist seg å spre lyst, glede og engasjement i forhold til lesing.

Basert på søknader fra klasser/lærere i videregående skole velges sju klasser ut til å sitte i den nasjonale juryen. Juryen skal representere norsk ungdom og skal derfor være bredt sammensatt med klasser fra hele landet. Ulike linjer skal være representert. Ikke minst gjelder dette yrkesfaglige klasser.

Åtte skjønnlitterære bøker for voksne fra inneværende år nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. I begynnelsen av november sendes anmeldereksemplar av bøkene ut til de sju juryklassene. I løpet av noen måneder skal klassene gjøre seg opp en mening. Til hjelp med å finne sine kriterier og til å argumentere ut i fra dem får klassene flere besøk av en profesjonell kritiker.

En uke før prisutdeling møtes representanter fra alle klassene til storjurymøte. Bak lukkete dører diskuterer elevene seg fram til en vinner. Ungdommens kritikerpris deles ut i mars, i tilknytning til Kritikerprisen. Før utdelingen møter elevene de nominerte forfatterne.