Delta

  • Utlysning her
  • Alle klasser i videregående skole kan søke om å bli juryklasse.
  • Søknadsfrist er 30. mai.
  • Syv klasser velges ut.
  • Juryen skal bestå av klasser fra ulike linjer og fra ulike deler av landet.
  • Utlysningstekst kommer i mars hvert år.