Lærerseminar

Hver høst arrangeres et lærerseminar for juryklassens lærere.

Forfatter Tiril Broch Aakre intervjues av to juryelever på lærerseminar.

Forfatter Tiril Broch Aakre intervjues av to juryelever på lærerseminar.

 

Neste lærerseminar

Sted: Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17
Tid: Torsdag 11. november, 2021

 

Program:

9:00      Ungdommens kritikerpris 2021/22: Praktisk informasjon. Om kritisk lesing og opplegg i klasserommet. v/prosjektleder i Foreningen !les

10.00    En kritikerfadders erfaringer v/ kritiker Ole Jacob Hoel

11:00     Om årets nominerte bøker v/ Leif Bull fra nominasjonsjuryen

12:00    Lunsj

12:45     En juryklasselærerers erfaringer v/ norsklektor Merete Bratsberg Aae

13:45     Om litterære samtaler v/ leseforsker Margrethe Sønneland

14:45     Om forfatterintervjuer v/prosjektleder i Foreningen !les

15:30     Slutt

Ole Jacob Hoel  er forfatter, kritiker og kulturjournalist, som har vært fast knyttet til Adresseavisen i snart 40 år. Han var i 15 år leder av avisens kulturedaksjon og er nå hovedanmelder for teater og litteratur. Som forfatter er han mest kjent for den store biografien om Åge Aleksandersen. Hoel har vært kritikerfadder i Ungdommens kritikerpris gjennom flere år.

Leif Bull er litteraturviter, forfatter og kritiker i Dagens Næringsliv og Bokvennen Litterær Avis (BLA). Han har skrevet flere bøker om litteratur, senest langessayet Ganske følsom til å være fra østkanten (2021), om drabantbyen i norsk litteratur. Han er en tre kritikere som har sittet i årets nominasjonsjury og valgt ut de åtte bøkene juryklassene skal lese.

Merete Bratsberg Aae, bosatt på Averøya, har jobbet som norsklærer ved Kristiansund videregående skole siden 2005. Hun har drevet litteraturformidling i form av leseringer, forfattermøter og foredrag i lokalsamfunnet i mange år og er aktiv i sosiale medier. Dette er fjerde gang hun deltar med klasse i UKP. Gjennom årene har hun prøvd ut blogg, podcast og YouTube-kanaler for å finne metoder som kan fremme formidling.

Margrethe Sønneland er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på engasjerende litteraturundervisning med krevende tekster og har skrevet flere artikler om emnet. Hun har også skrevet om engasjement i litterære samtaler og litteraturens plass innenfor Fagfornyelsens nye rammer.