Praktisk info

ungdommenskritikerpris.no

Her på ungdommenskritikes.no finner dere nyheter og historikk og en egen lærerside. På lærersiden er det praktisk informasjon og tips til gjennomføringen i klassen.

Storjurymøte

Hver klasse velger to elevrepresentanter som drar til Oslo for å diskutere seg fram til vinneren. Møtet foregår bak lukkete dører. Vinneren holdes hemmelig (også for klassekameratene) fram til utdelingen dagen etter. Vi ønsker å holde på spenningen for å få mest mulig oppmerksomhet rundt selve utdelingen.

Prisutdeling og forfattermøte

Prisutdelingen vil være i Oslo. Før prisutdelingen vil elevene få møte de nominerte forfatterne. Forfattersamtalene og utdelingen vil vare fra ca. klokken 10.30 til 15.00. Lunsj blir servert.

Kritikerfaddere

Hver klasse får to besøk av en profesjonell kritiker. Litteraturkritikeren skal hjelpe elevene å finne kriterier og argumenter for sine lesninger. Les mer om kritikerfadderen her.

Bøkene

Elevene skal lese og vurdere fire norske skjønnlitterære bøker for voksne utgitt året før. Nominasjonene er de samme som de fire nominerte til Kritikerprisen for beste voksenbok.

Klassene får tilsendt bøkene så raskt som mulig etter offentliggjøringen. Hvor raskt vi får dem ut avhenger av om forlagene har bøkene på lager. Klassene mottar mellom fire og ti eksemplarer av hver bok avhengig av klassens størrelse. Vi oppfordrer skolebibliotekene til å kjøpe inn egne eksemplarer av de nominerte titlene og lage utstillinger i biblioteket.

Økonomi

Foreningen !les betaler:
• Reise for èn lærer til lærerseminar.
• Hver klasse får leseeksemplar av de fire nominerte bøkene.
• Reise for to elever til storjurymøte i Oslo.
• To besøk av en kritikerfadder.
• Klasser med lang reisevei får reisestøtte.
• Lunsj i forbindelse med forfattermøtene og utdelingen.

Skolene må betale:
• Reise til prisutdelingen for hele klassen (alle skolene har sagt seg villig til å ta denne utgiften. De som kommer langveisfra får noe reisestøtte. Støtten fordeles når juryklassene er valgt ut). Bestill billetter og overnatting i god tid!

Billig overnatting: Haraldsheim: www.haraldsheim.no/
Perminalen: www.perminalen.no/
Tips: Minitinget sponser reise for skoleklasser.

Utlegg/bestilling av billetter:
Lærerseminar: Tog og bussbilletter må dere legge ut for selv og sende reiseregning til Foreningen !les. Originale kvitteringer MÅ legges ved reiseregningen.

Storjury: Foreningen !les kan kjøpe flybilletter til elevene som skal på storjurymøte. Skolen eller elevene kan også legge ut selv og sende reiseregning. Husk å legge ved originale kvitteringer.

Prisutdeling: Foreningen !les bidrar med reisestøtte per elev for de som kommer langveisfra. Skolene må selv legge ut for billettene. Skolene ganger antall reisende med avtalt reisestøtte og fakturerer Foreningen !les.

Kontakt Foreningen !les

Prosjektleder for Ungdommens kritikerpris
Petra J. Helgesen
petra@foreningenles.no
977 82 805