Praktisk info

ungdommenskritikerpris.no

Her på ungdommenskritikes.no finner dere nyheter og historikk og en egen lærerside. På lærersiden er det praktisk informasjon og tips til gjennomføringen i klassen.

Dere oppfordres til å lage en kort presentasjon av juryklassene som vi legger ut på hjemmesiden. Send denne sammen med bilde til petra@foreningenles.no.

Storjurymøte

Hver klasse velger to elevrepresentanter som drar til Oslo for å diskutere seg fram til vinneren. Møtet foregår bak lukkete dører. Vinneren holdes hemmelig (også for klassekameratene) fram til utdelingen uken etterpå. Vi ønsker å holde på spenningen for å få mest mulig oppmerksomhet rundt selve utdelingen.

Prisutdeling og forfattermøte

Prisutdelingen vil være i Oslo. Etter prisutdelingen vil elevene få møte de nominerte forfatterne. Elevene deles opp i grupper. Hver gruppe får møte to og to forfattere i en halv time. Utdelingen og forfattermøte vil vare fra ca. klokken 10.30 til 16.00. Lunsj blir servert.

Kritikerfaddere

Hver klasse får to til tre besøk av en profesjonell kritiker. Litteraturkritikeren skal hjelpe elevene å finne kriterier og argumenter for sine lesninger. Les mer om kritikerfadderen i tipsheftet.

Bøkene

Elevene skal lese og vurdere åtte norske skjønnlitterære bøker for voksne utgitt i det gjeldende året. Nominasjonene vil være klare i begynnelsen av november. Nominasjonsjuryen er valgt ut av Kritikerlaget.

Klassene får to sendinger med bøker i løpet av november. Hvor raskt vi får dem ut avhenger av om forlagene har bøkene på lager. Klassene mottar mellom fire og ti eksemplarer av hver bok avhengig av klassens størrelse. Vi oppfordrer skolebibliotekene til å kjøpe inn egne eksemplarer av de nominerte titlene og lage utstillinger i biblioteket.

Økonomi

Foreningen !les betaler:
• Reise for èn lærer til lærerseminar.
• Hver klasse får leseeksemplar av de åtte nominerte bøkene.
• Reise for to elever til storjurymøte i Oslo.
• To til tre besøk av en kritikerfadder.
• Klasser som kommer langveisfra får litt reisestøtte.
• Lunsj i forbindelse med forfattermøtene og utdelingen.

Skolene må betale:
• Reise til prisutdelingen for hele klassen (alle skolene har sagt seg villig til å ta denne utgiften. De som kommer langveisfra får noe reisestøtte. Støtten fordeles når juryklassene er valgt ut). Bestill billetter og overnatting i god tid!
Billig overnatting: Haraldsheim: www.haraldsheim.no/
Perminalen: www.perminalen.no/
Tips: Minitinget sponser reise for skoleklasser.

Utlegg/bestilling av billetter:
Lærerseminar: Tog og bussbilletter må dere legge ut for selv og sende reiseregning til Foreningen !les ved Petra J. Helgesen. Originale kvitteringer MÅ legges ved reiseregningen.

Storjury: Foreningen !les kan kjøpe flybilletter til elevene som skal på storjurymøte. Skolen eller elevene kan også legge ut selv og sende reiseregning. Husk å legge ved originale kvitteringer.

Prisutdeling: Foreningen !les sponser de som kommer langveisfra med 500 kroner per elev. Skolene må selv legge ut for billettene. Skolene ganger antall reisende med 500 kroner og fakturerer Foreningen !les.

Kontakt Foreningen !les

Prosjektleder for Ungdommens kritikerpris
Petra J. Helgesen
petra@foreningenles.no
977 82 805