Utlysning 2019/20

Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris
Alle klasser i videregående skole kan søke.

Ellen Mari Thelle mottar Ungdommens kritikerpris 2019.

Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2019/20. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er et mål for oss.«

De sju utvalgte klassene skal lese de åtte beste bøkene fra 2019. Bøkene nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i mars 2020. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.

Vårt Land skrev en lengre reportasje fra forfattermøtene i 2019. Les reportasjen her.

Kultur- og likestillingsministeren deltok på utdelingen i 2019. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Vi tilbyr

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Skoleringsseminar for lærerne (i november i Oslo)

– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

Storjuryen 2019 er samlet i Oslo for å ta den endelige avgjørelsen. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Les juryens begrunnelse her.
Hør NRKs reportasje fra storjurymøte i 2018 her.

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe støtte fra Foreningen !les.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2019/20.
– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.
– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.
– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

Tidsplan og viktige datoer finner du her.

Tips til søknaden

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.

Søknaden sendes til bjarte@foreningenles.no.
I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Spørsmål? Ta kontakt med Bjarte Bakken i Foreningen !les: bjarte@foreningenles.no – 975 69190

Engasjerte elever på storjuryemøtet. Foto Vibeke Røgler/Foreningen !les

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening.