Vi søker nye juryklasser!

Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris. Alle klasser i videregående skole kan søke. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad til les@foreningenles.no hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Ungdommens favoritt: Vigdis Hjorth vant Ungdommens kritikerpris 2024 for romanen, «Gjentakelsen». Foto: Naomi Westbye.

Juryklassene 2025 skal begynne å lese i februar

Vil din klasse være med?

 

«Det har vært en berikelse og en opplevelse jeg ikke ville vært foruten og veldig gøy å delta på. Det er det meste spennende læreråret jeg har hatt.»
Lærer for tidligere juryklasse

 

Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2025. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er et mål for oss.

De sju utvalgte klassene skal lese de fire beste norske bøkene utgitt for voksne fra 2024. Bøkene nomineres av Norsk kritikerlag, som deler ut sin egen pris parallelt. Klassene skal kåre den boka de mener er best, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i 10. april 2025. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.

«Denne grundigheten fører til kvalitet. Når noen gjør et så grundig arbeid, er det verdt å lytte.»
 Litteraturkritiker Gro Jørstad Nilsen

 

Vi tilbyr

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Seminar for juryklasselærerne (i november i Oslo)

– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

 

Årets storjury i Ungdommens kritikerpris på Sentralen i Oslo. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Les juryens begrunnelse for 2024 her.

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe støtte fra Foreningen !les.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2024/2025.

– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.

– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.

– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

Tidsplan og viktige datoer finner du her.

Tips til søknaden

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.

Søknaden sendes til les@foreningenles.no. I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Spørsmål? Ta kontakt med Petra J. Helgesen i Foreningen !les: petra@foreningenles.no – 977 82 805

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening.