Utlysning 2021/2022

Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris. Alle klasser i videregående skole kan søke. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad til petra@foreningenles.no hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Ungdommens kritikerpris ble delt ut digitalt i 2021. Her ser vi øyeblikket hvor storjuryen forteller Odd Klippenvåg at han har vunnet. Foto: Petra J. Helgesen

Du kan se hele utdelingen i opptak her

 

Juryklassene 2021/2022 skal begynne å lese i november

Vil din klasse være med?

 

«Det har vært en berikelse og en opplevelse jeg ikke ville vært foruten og veldig gøy å delta på. Det er det meste spennende læreråret jeg har hatt.»
– Lærer for juryklasse  

 

Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2021/22. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er et mål for oss.

De sju utvalgte klassene skal lese de åtte beste norske bøkene utgitt for voksne fra 2021. Bøkene nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i 16. mars 2022. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.  

 

«Denne grundigheten fører til kvalitet. Når noen gjør et så grundig arbeid, er det verdt å lytte.», sier litteraturkritiker Gro Jørstad Nilsen når hun blir spurt om ungdomsjuryen til Ungdommens kritikerpris har noe å komme med.
Les intervjuet her.

 

Kunnskapsminister Guri Melby holdt tale på årets utdeling av Ungdommens kritikerpris.
 
 

 

Vi tilbyr

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Seminar for juryklasselærerne (i november i Oslo)

– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

 

Storjuryen 2021 måtte møtes digitalt og var halvparten så stor som den pleier å være, men engasjementet var like stort. Foto: Petra J. Helgesen

Les juryens begrunnelse for 2021 her.

Hør NRKs reportasje fra storjurymøte i 2018 her.

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe støtte fra Foreningen !les.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2020/21.

– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.

– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.

– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

Tidsplan og viktige datoer finner du her.

Tips til søknaden

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.

 

Søknaden sendes til petra@foreningenles.no. I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Spørsmål? Ta kontakt med Petra J. Helgesen i Foreningen !les: petra@foreningenles.no – 977 82 805

Engasjerte elever på storjurymøtet. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Kritikerlag, Utdanningsforbundet og Den norske Forleggerforening.