Utdelingen av Ungdommens kritikerpris 2015

PRISUTDELING

Musikkinnslag med v/ Rebecca Thorsen

Velkommen v/ Daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner

Presentasjon av de nominerte v/ Sandra Iversen og Anne Evensen fra Stange videregående skole, 2 klasse dans og drama

Tale v/ Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Intervju med elever v/konferansier

Hilsen v/Sigmund Løvåsen, leder i Den norske forfatterforeningen

Musikkinnslag med v/ Rebecca Thorsen

Prisutdeling v/ Helene Granli (Stange vgs)

Noen ord fra vinneren

Ferdig og takke og informere om forfattermøtene.