Ungdommens kritikerpris på Tinget!

Denne uken ble Ungdommens kritikerpris og Foreningen !les framhevet fra Stortingets talerstol.

11. mars behandlet Stortinget representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti (SV) om å utarbeide en ny nasjonal leselyststrategi. Forslaget ble fremmet av stortingspolitikerne Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård fra SV i desember 2020. Stortinget har nå ferdigbehandlet saken. Forslaget fikk ikke flertall.

I behandlingen av saken i Stortinget framhevet Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) Ungdommens kritikerpris fra Stortingets talerstol. Han sa også om Foreningen !les og vår søsterorganisasjon Leser søker bok at: «Begge foreningene leverer viktig innsats for å vekke interessen for unge norske lesere.»

Se klippet her: