Ungdommens kritikerpris 2024Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris 2024. Alle klasser i videregående skole kan søke.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad til petra@foreningenles.no hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.

Ungdommens favoritt: Brynjulf Jung Tjønn får Ungdommens kritikarpris 2023. Foto: Naomi Garseth/Foreningen !les.

 

 

Juryklassene 2024 skal begynne å lese i februar.

Vil din klasse være med?

«Ungdommens kritikerpris har en merverdi utover prosjektperioden. Dette er noe elevene kommer til å huske. Det har vært noe utenom det vanlige. Ingen har blitt mindre interessert i litteratur etter å ha vært med på denne prisen. Bøkene har gjort inntrykk på alle.» (Lærer for juryklasse)


Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2024
. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er også et mål for oss, og hvis to klasser ved samme skole ønsker å samarbeide, kan de søke som én juryklasse.

De sju utvalgte klassene skal lese de fire beste norske bøkene utgitt for voksne fra 2023. Bøkene er de samme fire som også nomineres til Norsk kritikerlags egen litteraturpris. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i i mars/april 2024. Samme dag får elevene møte de nominerte forfatterne. Elevene står selv for forfatterintervjuene.  

   

Vi tilbyr:

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Seminar i Oslo for juryklasselærerne

– Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

 

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe pengestøtte.

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen.


Om søknaden:

I søknaden må du oppgi:

– Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2023/24.
– Kontaktinfo: telefonnummer og epost.
– I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.
– Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.


Tips til søknaden:

Vi søker motiverte og engasjerte lærere og klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? La oss få vite det.


Søknadsfrist er 30. oktober 2023. Søknaden sendes til petra@foreningenles.no. I emnefeltet skriver du: Søknad Ungdommens kritikerpris og skolens navn.

Spørsmål? Ta kontakt med Petra J. Helgesen i Foreningen !les: petra@foreningenles.no – tlf.: 977 82 805