Alle barn er laget av ild

Nicolai Houm Tiden 2014

Om boken fra forlagets hjemmeside:

Fellesnevneren for historiene i Nicolai Houms første novellesamling er nok «empati». Det handler om menneskers problemer med å sette seg inn i andres situasjon. Og om oppdagelsen av sine egne begrensninger.

Novellene er inspirert av de siste årenes utvikling innen amerikansk novelleskriving. De viktigste tendensene her er å bryte med de strenge rammene og heller bruke flere virkemidler, som perspektiv, ironi og fortellerstemme. Det er ikke lenger de samme begrensningene innen tid, rom og karakterer.

Alle barn er laget av ild treffer vi blant annet en tysk sportsfisker, to astronauter, en barnløs kvinne og en bankansatt på vei ut av skapet. Samt en ubehagelig aktuell novelle om finanskrise og verdens undergang.

Legg inn din anmeldelse

Koble til Facebook for å få et bilde av deg selv

Foreningen !les forbeholder seg retten til å godkjenne og redigere anmeldelser. Anmeldelsene vil kunne bli sitert/brukt av Foreningen !les i andre sammenhenger. Epostadressen blir ikke vist offentlig. Les om hvordan skrive en anmeldelse her.

Til toppen