Rud vgs

 

Rud videregående skole, VG2 Elenergi og ekom 2ELBC, er juryklasse i Ungdommens kritikerpris 2021/22. De har laget en introduksjonsvideo som man kan se her: