Nominasjonsjuryens oppgave

  • Ungdommens kritikerpris er en skjønnlitterær pris hvor syv juryklasser fra videregående skole kårer årets beste bok.
  • Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Utdanningsforbundet, Den Norske Foreleggerforening og Norsk kritikerlag.
  • Nominasjonsjuryen til Ungdommens kritikerpris består av tre medlemmer fra Norsk kritikerlag. Arbeidsutvalget i Norsk kritikerlag foreslår jurymedlemmer. Nominasjonsjuryens honorar utbetales av Foreningen !les.
  • Nominasjonsjuryen skal nominere de åtte beste norske skjønnlitterære bøkene fra inneværende år. Alle skjønnlitterære sjangre skal vurderes, med unntak av dramatikk og essays. Prosjektleder fra Foreningen !les lager liste over aktuelle bøker basert på forlagenes vår- og høstlister. Juryen har ansvar for å melde inn titler som mangler. Prosjektleder bestiller og purrer forlagene dersom bøker ikke er mottatt av juryen.
  • Ungdommens kritikerpris har en løs forbindelse med kritikerprisen for beste skjønnlitterære voksenbok. I likhet med kritikerprisen er det kun litterær kvalitet som er kriteriet for nominasjonene. Juryen skal ikke ta hensyn til kjønn, sjanger, målform eller at juryklassene består av elever i videregående skole.
  • Åtte nominasjoner og en kort begrunnelse til hver bok skal være klar 5. november. Juryen kan holde igjen en plass noen dager dersom det er bøker som ikke er utkommet innen fristen, men som juryen mener bør vurderes. Alle datoer og utsettelser avtales med prosjektleder. Juryen skal skrive en kort begrunnelse for hver av de åtte nominasjonene. Nominasjonene offentliggjøres når alle åtte er klare.
  • Juryen har sammen ansvar for å organisere lesingen, innkalling til jurymøter, skriving av begrunnelser, evaluering og evt. uttalelser til media. Det foreslås at juryen velger en juryleder som koordinerer oppgavene.