Utlysning skoleåret 2016/17

Vi søker nye juryklasser til Ungdommens kritikerpris

Alle klasser i videregående skole kan søke

Søknadsfrist 27. mai 2016

Maiken Salomonsen (Aust-Lofoten vgs) og Helene Thorkildsen (Horten vgs) deler ut prisen til Tiril Broch Aakre i 2016

Maiken Salomonsen (Aust-Lofoten vgs) og Helene Thorkildsen (Horten vgs) deler ut prisen til Tiril Broch Aakre i 2016

10. mars ble Ungdommens kritikerpris tildelt Tiril Broch Aakre for romanen «Redd barna». Til stede var juryens 180 ungdommer, 8 nervøse forfattere, redaktører og media. Din klasse kan sitte i salen neste år!

Ungdommens kritikerpris er Norges eneste pris for norsk voksen skjønnlitteratur delt ut av ungdom. Sju klasser fra hele landet skal til sammen utgjøre juryen for Ungdommens kritikerpris 2016/17. Vi vil ha en jury som representerer bredden i den norske skolen, og ønsker oss derfor søknader fra både allmenn- og yrkesfaglige studieretninger. Yrkesfaglige linjer oppfordres til å søke. Geografisk spredning er et mål for oss.

De sju utvalgte klassene skal lese de åtte beste bøkene fra 2016. Bøkene nomineres av en jury fra Norsk kritikerlag. Klassene skal kåre den beste boka, og dele ut prisen til vinneren på Kulturhuset Sentralen i Oslo i mars 2017.

Vi tilbyr

– Et enestående og intensivt møte med norsk samtidslitteratur

– Et opplegg som gir mye oppmerksomhet rundt skolen og deltakerklassen

– Skoleringsseminar for lærerne – Leseeksemplarer av alle de nominerte bøkene

– En litteraturkritiker som følger klassen gjennom kåringen

– En høytidelig prisutdeling i Oslo med forfattermøter hvor elevene får møte de nominerte forfatterne

 

Vi er ute etter

– Motiverte elever og lærere

 

Storjuryen 2016. To representanter fra hver klasse tar den endelige avgjørelsen. Foto Vibeke Røgler, Foreningen !les

Storjuryen 2016. To representanter fra hver klasse tar den endelige avgjørelsen. Foto Vibeke Røgler, Foreningen !les

Juryklassene forplikter seg til å gjennomføre kåringen og til å komme på prisutdelingen. Juryklassene må selv finansiere reise til utdelingen, men klasser med lang reisevei vil få noe støtte fra Foreningen !les.

 

Ønsker din klasse å være juryklasse for Ungdommens kritikerpris? Send en søknad hvor du begrunner hvorfor din klasse bør sitte i juryen. Søknadsfrist 20. mai 2016.

 

Send søknaden til:

les@foreningenles.no

Ungdommens kritikerpris er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk kritikerlag, Utdanningsforbundet, Lesesenteret, og Den norske Forleggerforening.

 

Om søknaden

I søknaden må du oppgi:

  • Skole, klasse, trinn og linje for skoleåret 2016/17.
  • Kontaktinfo: telefonnummer og epost
  • I søknaden må du presentere klassen og skolen, og gi en begrunnelse for hvorfor din klasse bør få en av plassene i juryen.
  • Søknaden skrives i Word og sendes som vedlegg.

 

Tips til søknaden

Vi søker motiverte klasser. La elevene selv presentere seg og si hvorfor de vil være med.

Juryen skal være bredt sammensatt. Hva er spesielt med din klasse? Elevmassen, linjen, beliggenhet?

Har du søkt før, men ikke fått plass? Hvorfor søker du på ny?

 

Juryklasse fra Langhaugen vgs i Bergen 2015/16

Juryklasse fra Langhaugen vgs i Bergen 2015/16

Søknaden sendes til ole@foreningenles.no I emnefeltet skriver du: «Søknad Ungdommens kritikerpris <skolens navn>»

Eller i posten til:

Foreningen !les, Øvre Slottsgate 3, Postboks 183, 0102 Oslo

Merkes «Søknad Ungdommens kritikerpris»

 

Spørsmål? Ta kontakt med Ole IB Storø i Foreningen !les: ole@foreningenles.no, tlf.: 941 29000/480 03 448