Juryklasse: Kyrre vgs 

 

Engasjerte elever fra Kyrre videregående skole (studiespesialiserende retning) i Bergen har fått gleden av å delta som jurygruppe i Ungdommens Kritikerpris i år! Kyrre er et individuelt tilpasset skoletilbud for unge med ulike psykiske vansker. Elevene har individuelle timeplaner uten faste klasser, og derfor er det nå en skolegruppe med sterk interesse for litteratur som samler seg, sammensatt av elever på tvers av klasser og trinn. Vi gleder oss til å hjelpe til med å bedømme åtte spennende verk som har blitt nominert i denne bemerkelsesverdige tiden.

Det er en del som ikke kjenner til skoler som Kyrre skole og det elevene der kan utrette. Det kan skape grobunn for fordommer mot de som har falt ut av «normalskolen» i det norske samfunnet. Konsekvensen kan være at elever fra slike skoler kan bli sett på som utilstrekkelige, selv om dette ikke har noen rot i virkeligheten; psykiske vansker trenger ikke gå utover kognitive evner, slik som kunnskapstilegnelse, resonnering og problemløsning. Vi elever mener det er viktig at vi får en stemme og blir hørt i samfunnet for å motvirke slik intoleranse, i tillegg til at vi kan være med og vise bredden i den norske skolen, igjennom deltagelse i UKP 2020/2021.

Det er ekstra kjærkomment for oss å få mulighet til å delta på et så medrivende og nokså sosialt arrangement i en periode preget av så mye nødvendig isolasjon. Vi ser frem til et godt samarbeid med de andre juryklassene, samt stimulerende diskusjoner oss imellom rettet mot bøkene og så klart til selve utdelingen av kritikerprisen i hovedstaden!

Takk for oss!

Med vennlig hilsen jurygruppen fra Kyrre i Bergen