Juryens begrunnelse 2016

Det er en ære å få dele ut ungdommens kritikerpris 2016, på vegne av 200 elever spredt over hele landet. De 8 nominerte bøkene skapte stort engasjement og det var utfordrende å bli enige om en vinner. Alle bøkene ble diskutert grundig og det måtte flere avstemninger til underveis. Til tider var det høy temperatur i den heftige diskusjonen. Avslutningsvis holdt representantene for hver klasse en appell for sin favoritt før en siste avstemning. Det er med andre ord en solid og engasjert debatt som ligger til grunn for avgjørelsen.

Vinnerboken treffer tiden, den oppleves som en ekstremt viktig bok akkurat nå, men er også evig aktuell. Den tar opp mange alvorlige og tabubelagte temaer som berører og interesserer oss.

Språket er lettlest og skildringene er detaljerte, klare og gode. Vi kjenner hva hovedpersonen føler. Budskapet er tungt og mørkt, men det er fremstilt på en utmerket og enkel måte.

Det er en kort bok. Vi er imponert over hvor mye som sies og tas opp på så få sider. Boken oppleves umiddelbart som god, med stor litterær kvalitet. Det er lett å komme inn i handlingen og tematikken. Teksten består av mange lag, noe som gir leseren utfordring og mulighet for egen tolkning.

Boken holder deg fast og du får virkelig lyst til å lese videre. Alle de ubesvarte spørsmålene er noe av det som driver handlingen framover. For boken stiller mange spørsmål. Om karakterene i boken, men også om verdiene våre. Det er en realisme i at vi ikke får svar på alle spørsmålene. Sånn er livet. Vi må finne ut av ting på egen hånd.

Handlingen foregår over en hverdag. En dag full av kontraster. Det handler om hverdagshelten, men mest om sorg. En mor sitter fast i sorgen etter datterens død. Det handler om spisevegring, psykiske problemer, 22. juli, om asylbarna, om alle barn. Vi tenker at moren er redd for å komme videre, og redd for å glemme datteren som er død. Alle disse problemstillingene veves sammen og er flere ting på en gang.

En av storjuryrepresentantene sa det sånn: «Jeg kjenner meg igjen som barn og jeg kommer til å kjenne meg igjen som voksen i boka.» En bok som dette med et viktig tema og en god handling, vekker sterke følelser.

Vinneren av Ungdommens kritikerpris 2016 er «Redd barna» av Tiril Broch Aakre.

Prisen ble delt ut av Helene Thorkildsen (Horten vgs.) og Maiken Salomonsen (Aust-Lofoten vgs.)