Juryens begrunnelse 2015

 

Stolt vinner: Birger Emanuelsen mottar prisen av juryrepresentant Helene Granli ved Stange vgs. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Stolt vinner: Birger Emanuelsen mottar prisen av juryrepresentant Helene Granli ved Stange vgs. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

Det er en ære å dele ut Ungdommens Kritikerpris på vegne av de 180 elevene som har sittet i juryen.  Vi har lest og diskutert 8 bøker som alle har blitt likt på ulikt vis. Men en bok har skapt ekstra stor begeistring.

Gjennom hele vinnerboken er det en stemning som holder på oss lesere. Språket, bildene og handlingen skaper en uhygge. Spenningen ligger både i hva som har skjedd og hva som vil skje. Dette står i kontrast til et vakkert landskap og språk.

Vi kommer tett på karakterene og får innblikk i deres følelsesliv. Forfatteren skaper gode språklige bilder og trekker fram hendelser som vi ser klart for oss. Dette gjør at vi kjenner på karakterenes følelser. Det var en veldig intens leseopplevelse. Fortsatt lever boka i oss.

Fortellingen er godt bygd opp. Vi er fanget fra første side. Litt etter litt slipper forfatteren ut opplysninger så vi bare må lese videre. Det hele bygges opp til et dramatisk klimaks. Trådene samles og vi sitter igjen med spørsmål som gjør at vi i etterkant har fortsatt å tenke og snakke om karakterene og relasjonene. Historien krever meddiktning. Dette skaper et bånd mellom forfatter og leser, og gjør lesingen til en personlig og god opplevelse.

Boken skapte også gjenkjennelse. Vi kjenner oss igjen i hovedpersonen og i relasjonene. Vi kjenner igjen situasjoner fra barndommen. Og vi kjenner igjen familierelasjonene. Båndet mellom barn og foreldre er nok noe mange kan sette seg inn i. Her er det både gjenkjennelse og noe nytt å få innsikt i.

Både detaljene og helheten i boka er veldig bra. På storjurymøte var det flere som trakk fram enkeltsetninger som hadde berørt. Samtidig var alle enige om at alle bokens deler henger godt sammen.

Vinnerboken har skapt stort engasjement i klassene. Den er intens, spennende, vond, vakker og gripende. Dette er en bok alle burde lese.

Vinneren av Ungdommens kritikerpris 2015 er «Fra jorden roper blodet» av Birger Emanuelsen.

Prisen ble delt ut av Helene Granli fra Stange videregående skole