Juryklassen fra Nøtterøy

Bli kjent med 3STE ved Nøtterøy vgs i Vestfold.Nøtterøy-300x176Skolen ligger på Borgheim, midt på Nøtterøy, og totalt har skolen litt over 500 elever. Størst andel av elever går på studiespesialisering – men skolen har også ett yrkesfaglig program, nemlig Helse og oppvekst. Grunnen til at mange elever velger skolen er nærhet og at den er passe stor.

Klassen består av 29 elever, 21 gutter og 8 jenter. Mange i klassen har entreprenørskap som programfag.  Klassen søkte før sommeren og ble glade, i alle fall de fleste, over at klassen skulle være med på Ungdommens kritikerpris. 8 bøker på under tre måneder er jo en utfordring, mente noen. Men nå, i november, har bøkene kommet. Noen elever har allerede lest både to og tre bøker. Andre er i gang med sin først bok. Det har begynt å summe av meninger om de ulike bøkene. Hvorfor så lange setninger? Er lange setninger nyskapende og originalt – eller gjør det lesingen vanskelig og teksten utilgjengelig? De litterære samtalene har allerede startet. Flere av bøkene er ikke kronologiske, men hopper i sted og tid – er det en tendens i tiden? Og hvis boka bare er helt grei – hvordan skal vi begrunne meningene om boka da?

Jo mer vi snakker om bøkene, jo flere meninger. Klasse 3STE har 29 ulike lesere som hver og en drar med seg sine forventninger og erfaringer inn i bøkene de leser. I en klassesamtale kom det opp ulike kjennetegn på en god bok. Den skulle ha driv og skape nysgjerrighet. Den skulle ha godt språk. Det skulle skapes rom for refleksjon. Teksten burde også ha noen åpne hull, som leseren kan fylle, men hullene skulle ikke være for åpne. Det burde også være noe i teksten en kunne kjenne seg igjen i eller forstå. Og til slutt ble det sagt at en god tekst utvider horisonten og øker dine kunnskaper om noe. Og dette “noe” – det kan romme så mye.

Boka som vil stå øverst på klasse 3STE sin liste – har den alle disse kvalitetene? Vil klassen klare å bli enige innen 28. februar? Spennende og utfordrende blir det i alle fall. Og som en elev sa: “Jeg får lest bøker jeg aldri ville ha lest – og kanskje jeg til og med liker noen av dem”.