Juryklassen fra Bergen Katedralskole

Bli kjent med klasse 2D ved Bergen Katedralskole som er en av de ni juryklassene.

2D ved Bergen Katedralskole

Med elever fra Somalia, Vietnam og Russland, til Fusa og Arna, kan vi trygt si at denne klassens elever har opphav fra mang en plass, fra fjern og nær. Bergen Katedralskole ligger i hjertet av Bergen som et knutepunkt for alle mulige bergensere, og både ulike bydeler og nasjoner er representert i denne fargerike gjengen.

Denne klassen innehar mange ulike interesser, og flere av klassens elever er særdeles engasjert i politikk og idrett. Man legger med andre ord merke til oss når vi går gjennom skolegangene!
Vi er kjent med historien til denne enestående skolen, og det føles spesielt å være elev ved en skole som også er en av landets eldste. Hele skolen sikler rundt et høyt kastanjetre midt på skoleplassen. Hadde treet hatt øyne hadde det sett generasjoner på generasjoner med flittige elever. Det er på en måte kunnskapstreet vårt. Hver dag blir vi minnet om de store navnene med en fortid på Katten, som pryder den store tavlen ved inngangen til skolen. Bare tanken om at store navn som Petter Dass og Nordahl Grieg gikk på skolen, er med på å skape den stoltheten vi har av å være elever i et slikt ærverdig miljø.

Vi er en blanding av mange språk, kulturer og nasjonaliteter –  en søt pose blandet drops!