Juryklassen fra Oslo by steinerskole

steiner5

I Oslos mest majestetiske gate ligger St. Olavs domkirke, like ved denne finner vi en gammel bygård full av inspirerte og kreative elever. Oslo by steinerskole tilbyr 5 forskjellige linjer som alle gir studiekompetanse, og alle med kunstfag, eurytmi og kor. Vi er den eneste skolen i landet som tilbyr litteratur som et programfag, og vi har 4 fantastiske litteraturvitere på huset som jobber for å gi oss den kunnskapen og innsikten vi trenger for å la litteraturen utvikle oss. Klassen som representerer Oslo by er en flott blanding av 25 elever fra fordypningsklassene på humanistlinjen, både fra 2. og 3. klasse, dette skaper et interessant samhold. Skolen vår er en privatskole, som gjør det mulig for elever fra alle kanter å gå her, selv fra andre land! I år begynte det elever på skolen fra hele 87 forskjellige ungdomsskoler. Vi gleder oss masse til å møte de andre juryklassene, og med en skarp penn og et våkent blikk skal vi prøve å gå fra å være lesere til å bli kritikere!

steiner3