Juryklassene 2019: 2STA Sandnes vgs

Sandnes vgs2

Sandnes er en sør-vestlandsby som, for mindre lokalkjente, altså ligger nær Stavanger. Her er vi kjent for både sykler, leire, olje og den årlige Blinkfestivalen. Blant Sandnes´ flere flotte bygninger ligger Sandnes videregående skole, en skole med over 1000 elever og klasser innen studiespesialisering og idrettsfag. Blant disse 1000 elevene er det en klase med 30 elever man så flott kaller forskerklassen 2STA. Vi spesialiserer oss i realfag, og har av den grunn i studiene konsentrert oss mest om sakprosasjangeren. Der lærer vi om alt fra fysikkens lover, til blanding av ulike kjemikalier. Dette skoleåret har vi gjennom Ungdommens kritikerpris fått et møte med den skjønnlitterære verden.  Vi tenkte det å delta i et så spennende prosjekt ville være en fin mulighet for å øke vår interesse for skjønnlitteraturen. Samtidig håper vi at vi som forskerklasse kanskje kan bidra ut fra vårt perspektiv. Engasjementet for prosjektet er stort, og vi diskuterer med interesse bøkene vi leser i grupper på skolen. Vi ser veldig frem til å lese alle de nominerte bøkene, møte de andre kritikerklassene og ta del i prisutdelingen.