Lærerseminar

Hver høst arrangeres et lærerseminar for juryklassens lærere.

Helga Flatland intervjues på lærerseminar

Helga Flatland intervjues på lærerseminar

 

Neste lærerseminar

 

Sted: Utdanningsforbundet. Hausmannsgate 17
Tid: 9. november kl. 10 til 15:30

Program

10.00  Velkommen! Hvorfor Ungdommens kritikerpris? Hva er Ungdommens kritikerpris? Erfaringer og praktisk info v/ Bjarte Bakken i Foreningen !les

10.45 Pause

11.00  Hva skjer i norsk samtidslitteratur? Kristian Wikborg Wiese fra nominasjonsjuryen oppsummerer bokåret.

Arbeidet i klasserommet

11.30  Om kritisk lesning, kritikerfadderens rolle og arbeidet i klasserommet. v/Bjarte Bakken i Foreningen !les.

12.00  Lunsj

12.45  For andre gang: v/Elin Fallem fra Oslo By Steinerskole

13.15  Pause

13.30 For andre gang: v/Merete Bratsberg Aae fra Kr.sund vgs.

Utdelingen og forfattermøtene

14.00  Møte med Tiril Broch Aakre. Vinner av Ungdommens kritikerpris 2016 for «Redd barna»

14.20  Pause

14.30  Forfattermøtene. Filmer fra fjorårets forfattermøter.

Om å intervjue forfattere v/Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

15.30  Ferdig